8 شهریور » پیکان 0 - 0 نفت تهران
2 شهریور » پیکان 0 - 3 استقلال تهران
28 مرداد » گسترش فولاد تبریز 1 - 0 پیکان
23 مرداد » پیکان 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
17 مرداد » پیکان 0 - 0 سایپا
10 مرداد » سپاهان اصفهان 2 - 0 پیکان
17 فروردین » فولاد خوزستان 0 - 0 استقلال
7 فروردین » استقلال 0 - 1 نفت تهران
30 بهمن » ملوان 4 - 2 استقلال
20 بهمن » استقلال 2 - 0 سایپا
 
1 استقلال تهران 15
2 تراکتور‌سازي 13
3 پدیده مشهد 12
4 فولاد 11
5 سپاهان 11
6 صباي‌قم 8
7 پرسپوليس 8
8 نفت تهران 8
9 سايپا 7
10 راه آهن 7
 
 
Facebook Fan Page
مركز آموزشي آترين
سایت باشگاه پیکان
سیستمهای مدیریتی تارگان

Copyright � 2010 SeyedMehdiRahmati.com, Powered by targan.ir