31 شهریور » ذوب آهن 1 - 0 پیکان
28 شهریور » پیکان 1 - 0 ملوان
14 شهریور » پیکان 1 - 0 فولاد
8 شهریور » پیکان 0 - 0 نفت تهران
2 شهریور » پیکان 0 - 3 استقلال تهران
28 مرداد » گسترش فولاد تبریز 1 - 0 پیکان
23 مرداد » پیکان 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
17 مرداد » پیکان 0 - 0 سایپا
10 مرداد » سپاهان اصفهان 2 - 0 پیکان
17 فروردین » فولاد خوزستان 0 - 0 استقلال
 
1 تراکتور‌سازي 20
2 استقلال تهران 18
3 فولاد 17
4 سپاهان 16
5 سايپا 16
6 نفت تهران 15
7 پدیده مشهد 13
8 پرسپوليس 12
9 صباي‌قم 10
10 گسترش فولاد 10
 
 
Facebook Fan Page
مركز آموزشي آترين
سایت باشگاه پیکان
سیستمهای مدیریتی تارگان

Copyright � 2010 SeyedMehdiRahmati.com, Powered by targan.ir