14 شهریور » پیکان 1 - 0 فولاد
8 شهریور » پیکان 0 - 0 نفت تهران
2 شهریور » پیکان 0 - 3 استقلال تهران
28 مرداد » گسترش فولاد تبریز 1 - 0 پیکان
23 مرداد » پیکان 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
17 مرداد » پیکان 0 - 0 سایپا
10 مرداد » سپاهان اصفهان 2 - 0 پیکان
17 فروردین » فولاد خوزستان 0 - 0 استقلال
7 فروردین » استقلال 0 - 1 نفت تهران
30 بهمن » ملوان 4 - 2 استقلال
 
1 استقلال تهران 18
2 تراکتور‌سازي 16
3 پدیده مشهد 13
4 سپاهان 12
5 فولاد 11
6 سايپا 10
7 نفت تهران 9
8 صباي‌قم 9
9 راه آهن 8
10 پرسپوليس 8
 
 
Facebook Fan Page
مركز آموزشي آترين
سایت باشگاه پیکان
سیستمهای مدیریتی تارگان

Copyright � 2010 SeyedMehdiRahmati.com, Powered by targan.ir